Обекти
ІІІ категория
Обект: Минерален водопровод по ул. "Гео Милев" в участъка между ОТ 8 и ОТ 1
Местонахождение: гр.Хисар
Възложител: “РИНГ - П” ЕООД, гр.Пловдив
Обект: НС Пловдив,съоръжения по напоителен канал
Местонахождение: Землище на с. Цалапица, Община Родопи , Област Пловдив
Възложител: "Напоителни системи" ЕАД клон Пловдив
Обект: Реконструкция на водопроводна мрежа І-ва гр. част гр. Пловдив
Местонахождение: І-ва гр. част на гр. Пловдив, ул."Струма" от ОТ№344 до ОТ№421
Възложител: Община Пловдив
Обект: Канализация по бул.”Тракия” V – етап, канализационен клон 38, канализационенколектор
Местонахождение: гр.Стамболийски, Община Стамболийски
Възложител: Община Стамболийски
Обект: Улична водопроводна мрежа в регулацията на с. Ръжево
Местонахождение: с. Ръжево , Община Калояново
Възложител: Община Калояново
Обект: ТСС-Пловдив, Връзка между ІІ-ра градска магистрала и съществуващ топлопровод по бул. "Дунав" и бул. " Победа"
Местонахождение: гр. Пловдив
Възложител:
Обект: Канализация по ул. "Тодор Икономов" участък от ул."Янко Съкъзов" до бул. "Марица"
Местонахождение: гр. Пловдив
Възложител: Община Пловдив
Обект: НС Домлян,яз. Дондуково, Напоителен канал Р-1 Дондуково от км.0+00 до км.4+500
Местонахождение: Землище на с. Златосел, Община Брезово , Област Пловдив
Възложител: "Напоителни системи" ЕАД клон Пловдив
Обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Стряма в участъка на път №56044
Местонахождение: с. Стряма, Община Раковски, Област Пловдив
Възложител: Община Раковски
Обект: Автокомплекс BMW
Местонахождение: УПИ ІV-224091 за автокомплекс, масив 224 в землището на с. Труд, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: "МКАР" ЕООД Пловдив
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас