Обекти
ІІ категория
Обект: 4 бр. Комини към котли КМ12 и ПКМ12 с утилизатори в ОЦ
Местонахождение: УПИ І-отоплителна централа, кв.10 по плана на ЮИЗ -ІV гр. Пловдив
Възложител: " ЕВН България Топлофикация" ЕАД
Обект: Бент на р. Стряма
Местонахождение: с. Чернозем, Община Калояново
Възложител: Министерство на земеделието и горите
Обект: Търговски център АЛАТИ
Местонахождение: бул.”България” №125, гр.Пловдив
Възложител: “Керамик груп” ЕООД гр.Пловдив
Обект: Подпорна стена на р.Джурковска
Местонахождение: имот с кад.№74, гр. Лъки ,Община Лъки
Възложител: Община Лъки
Обект: Водоснабдяване кв.Полатово и ул.”Гео Милев"
Местонахождение: гр.Стамболийски, Община Стамболийски
Възложител: Община Стамболийски
Обект: Предприятие за енергийни услуги
Местонахождение: ул.”Иван Вазов” №1, гр.Стамболийски
Възложител: “ТЕГЕ – 21” ООД гр.Стамболийски
Обект: Напоителна система "Въча"
Местонахождение: Землище на гр.Кричим , Община Кричим
Възложител: Министерство на земеделието и горите
Обект: Топлопровод по ул. "Правда" от камера Т.35 до Ш№Т.38
Местонахождение: ул. "Правда", кв. Изгрев, гр. Пловдив
Възложител: " ЕВН България Топлофикация" ЕАД
Обект: Външен водопровод с. Красново - Красновски бани
Местонахождение: с. Красново-Красновски бани
Възложител: Община Хисаря
Обект: Трафопост 2х630 kVa/10/0.4kV и КАБЕЛИ СрН 10kV за външно електрозахранване
Местонахождение: УПИ V-317,кв.13, мест. "Гео Милев", район Слатина - Столична община, бул. "Цариградско шосе"№101, гр. София
Възложител: "Сиенит инвест" ООД Пловдив
Обект: Бизнес сграда " МОТО ПФОЕ"
Местонахождение: УПИ V-317,кв.13, мест. "Гео Милев", район Слатина - Столична община, бул. "Цариградско шосе"№101, гр. София
Възложител: "Сиенит инвест" ООД Пловдив
Обект: Канализация на с. Маноле, Главен събирателен канал І от ОТ128 до края на регулацията
Местонахождение: с. Маноле - ЕКНМ 47086, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: Община Марица
Обект: Газификация на Котелна централа " Чайка"
Местонахождение: УПИ І-КЖС, кв.47 по плана на гр. Асеновград, ул. "Васил Левски" №19
Възложител: " Топлофикация Пловдив " ЕАД
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас