Обекти
І категория
Обект: Текстилно предприятие "Детелина интернешънъл"
Местонахождение: ул.”Софроний Врачански” №1 гр.Ихтиман
Възложител: “Детелина интернешънъл” ООД гр.Ихтиман
Обект: Външен водопровод за водоснабдяване на летовище "Васил Петлешков"
Местонахождение: Община Брацигово, Област Пазарджик
Възложител: Община Брацигово
Обект: Частично укрепване ляв бряг на р. Марица на км.148+500
Местонахождение: Землище на с. Чалъкови, Община Раковски , Област Пловдив
Възложител: Министерство на земеделието и горите
Обект: Главен клон І на водопроводната мрежа от ПС до км. 1+300 по плана на с. Рогош
Местонахождение: с. Рогош, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: Община Марица
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас