Търговска сграда с магазини и офиси
Обект: Търговска сграда с магазини и офиси
Местонахождение: бул.”6-ти септември” №254 гр.Пловдив
Възложител: ЕТ „Римекс - Амтал Ал Рифай” гр.София
Описание: Магазин за мебели на два етажа, шест магазина за промишлени стоки, петнадесет офиса, шивашки цех, лекарски кабинет с манипулационна.
Строежът представлява пет етажна монолитна масивна сграда с кота корниз 15,00, кота било 18,70 м. Застроената площ на сградата е 579,85 м2, а Разгънатата застроена площ е 3693,72 кв.м. Строежът е свободно стоящ в УПИ ХІV 2122, кв.6, като отстоянието от имотната граница е 6,50 от УПИ ХІІ-търговски бизнес, 5,00 от УПИ ІІІ – ритон, 6,12 от УПИ ХV-сата, а от към бул”6-ти септември” сградата е ситуирана на уличната регулационна линия.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас