Външен водопровод за водоснабдяване на летовище "Васил Петлешков"
Обект: Външен водопровод за водоснабдяване на летовище "Васил Петлешков"
Местонахождение: Община Брацигово, Област Пазарджик
Възложител: Община Брацигово
Описание: Строежът представлява външен водопровод PE-HD Ф90 с дължина 2000 м. за захранване на летовище " Васил Петлешков" в землището на с. Равногор, Община Брацигово
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас