Реконструкция на водопроводна мрежа І-ва гр. част гр. Пловдив
Обект: Реконструкция на водопроводна мрежа І-ва гр. част гр. Пловдив
Местонахождение: І-ва гр. част на гр. Пловдив, ул."Струма" от ОТ№344 до ОТ№421
Възложител: Община Пловдив
Описание: Строежът представлява подмяна на съществуващ водопровод от поцинковани тръби съответно с тръби PE-HD ф125 с дълж.108 м.и тръби PE-HD ф110 с дълж.122 м.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас