Търговски център АЛАТИ
Обект: Търговски център АЛАТИ
Местонахождение: бул.”България” №125, гр.Пловдив
Възложител: “Керамик груп” ЕООД гр.Пловдив
Описание:

Строежът представлява търговски център за продажба на керамика, санитарен фаянс и обзавеждане за баня.

Изпълнени са следните подобекти:

1. Заведение за бързо хранене

2. Комплексен трафопост

3. Захранващ кабел 20kV за БКТП

4. Захранващ кабел НН

© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас