Магазин за авточасти, автосервиз, офиси и кафе - аператив
Обект: Магазин за авточасти, автосервиз, офиси и кафе - аператив
Местонахождение: УПИ 441009 – обществено обслужване по плана на гр.Пловдив
Възложител: „МОНО – 2” ЕООД, гр.Пловдив
Описание: Подобект:
„Автосервиз”
„Магазин за авточасти, офиси и кафе - аператив”
„Склад за авточасти”
„Външно ел захранване”
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас