Магазин за промишлени стоки, офиси и кафене
Обект: Магазин за промишлени стоки, офиси и кафене
Местонахождение: УПИ 441008 – обществено ослужване по плана на гр.Пловдив
Възложител: Тодор Бабиков, Пенка Бабикова
Описание: Подобекти:
Магазин за промишлени стоки
Закрит навес
Външно ел захранване
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас