Газификация на Котелна централа " Чайка"
Обект: Газификация на Котелна централа " Чайка"
Местонахождение: УПИ І-КЖС, кв.47 по плана на гр. Асеновград, ул. "Васил Левски" №19
Възложител: " Топлофикация Пловдив " ЕАД
Описание:

Строежът представлява преустройство на същ. котелна централа работеща с гориво мазут за работа с гориво природен газ.

Изпълнени са  ГРП , газопровод до котелно помещение, ГРИ, взривозащитен вентилатор, аварийно взривозащитно осветление и аварийна вентилация.

© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас