Подпорна стена на р.Джурковска
Обект: Подпорна стена на р.Джурковска
Местонахождение: имот с кад.№74, гр. Лъки ,Община Лъки
Възложител: Община Лъки
Описание: Строежът представлява подпорна стена на р.Джурковска с дължина 44 м./разделена на 4 секции/ с височина 2,6 м.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас