Автокомплекс BMW
Обект: Автокомплекс BMW
Местонахождение: УПИ ІV-224091 за автокомплекс, масив 224 в землището на с. Труд, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: "МКАР" ЕООД Пловдив
Описание:

Сроежът представлява Автокомплекс с подобекти:

Търговско-сервизна сграда с РЗП 2150 кв.м.

КТП 1 с РЗП 15,41 кв.м.

КТП 2 с РЗП 2,8 кв.м.

© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас