Канализация на с. Маноле, Главен събирателен канал І от ОТ128 до края на регулацията
Обект: Канализация на с. Маноле, Главен събирателен канал І от ОТ128 до края на регулацията
Местонахождение: с. Маноле - ЕКНМ 47086, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: Община Марица
Описание: Строежът представлява продължение на Главен събирателен канал І с дълж. 506 м. от бетонови тръби ф800 и група канали , които се заустват в него. Каналите са 33,42а,44,45,47,48 с обща дължина 3088 м.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас