Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Стряма в участъка на път №56044
Обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Стряма в участъка на път №56044
Местонахождение: с. Стряма, Община Раковски, Област Пловдив
Възложител: Община Раковски
Описание: Строежът представлява изграждане на полиетиленов водопровод с обща дължина 1092 м., от които  PE-HDф160 с дълж. 231 м.,  PE-HDф140 с дълж. 437 м, PE-HDф110 с дълж. 388 м.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас