4 бр. Комини към котли КМ12 и ПКМ12 с утилизатори в ОЦ
Обект: 4 бр. Комини към котли КМ12 и ПКМ12 с утилизатори в ОЦ
Местонахождение: УПИ І-отоплителна централа, кв.10 по плана на ЮИЗ -ІV гр. Пловдив
Възложител: " ЕВН България Топлофикация" ЕАД
Описание: С извършената реконструкция на комините е осъществено изхвърлянето на димните газове да става на височина 15 м. над кота терен, с което е изпълнено предписанието на МОСВ дадено с Решение №38/2005 г.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас