НС Домлян,яз. Дондуково, Напоителен канал Р-1 Дондуково от км.0+00 до км.4+500
Обект: НС Домлян,яз. Дондуково, Напоителен канал Р-1 Дондуково от км.0+00 до км.4+500
Местонахождение: Землище на с. Златосел, Община Брезово , Област Пловдив
Възложител: "Напоителни системи" ЕАД клон Пловдив
Описание: Строежът представлява съществуващ поливен канал, на който е изпълнена нова бетонова облицовка по стени и дъно и са оставени и обработени делатационни фуги. Изпълнен е 1 брод, 3 пасарелки и 4 вододела.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас