НС Пловдив,съоръжения по напоителен канал
Обект: НС Пловдив,съоръжения по напоителен канал
Местонахождение: Землище на с. Цалапица, Община Родопи , Област Пловдив
Възложител: "Напоителни системи" ЕАД клон Пловдив
Описание:

Строежът представлява реконструкция на изпускателите на напоителен канал "РМ1":

1. Изпускател" Полатово" при км.0+00

2. Изпускател " Рашевица 1" при км.0+162,38

3. Изпускател " Рашевица 2" при км.0+089,47

© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас