Трафопост 2х630 kVa/10/0.4kV и КАБЕЛИ СрН 10kV за външно електрозахранване
Обект: Трафопост 2х630 kVa/10/0.4kV и КАБЕЛИ СрН 10kV за външно електрозахранване
Местонахождение: УПИ V-317,кв.13, мест. "Гео Милев", район Слатина - Столична община, бул. "Цариградско шосе"№101, гр. София
Възложител: "Сиенит инвест" ООД Пловдив
Описание: Строежът представлява външно ел. захранване на новоизградена  Бизнес сграда "МОТО ПФОЕ" в УПИ V-317,кв.13, мест. "Гео Милев", район Слатина - Столична община, бул. "Цариградско шосе"№101, гр. София.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас