Външен водопровод с. Красново - Красновски бани
Обект: Външен водопровод с. Красново - Красновски бани
Местонахождение: с. Красново-Красновски бани
Възложител: Община Хисаря
Описание:

Строежът представлява подмяна на съществуващ етернитов външен водопровод между селата Красново и Красновски бани с нов от тръби PE-HDф125 с обща дължина 1826 м.

© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас