Канализация по ул. "Тодор Икономов" участък от ул."Янко Съкъзов" до бул. "Марица"
Обект: Канализация по ул. "Тодор Икономов" участък от ул."Янко Съкъзов" до бул. "Марица"
Местонахождение: гр. Пловдив
Възложител: Община Пловдив
Описание: Строежът представлява продължение на съществуваща канализация по ул. " Тодор Икономов" с дълж. 196. 50 м. и тръби PE-HDф315.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас