Топлопровод по ул. "Правда" от камера Т.35 до Ш№Т.38
Обект: Топлопровод по ул. "Правда" от камера Т.35 до Ш№Т.38
Местонахождение: ул. "Правда", кв. Изгрев, гр. Пловдив
Възложител: " ЕВН България Топлофикация" ЕАД
Описание: Строежът представлява нов топлопровод по ул. "Правда" изграден в съществуващ бетонов канал от предварително изолирани стоманени тръби с дълж.138 м. и диаметър DN 400.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас