Главен клон І на водопроводната мрежа от ПС до км. 1+300 по плана на с. Рогош
Обект: Главен клон І на водопроводната мрежа от ПС до км. 1+300 по плана на с. Рогош
Местонахождение: с. Рогош, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: Община Марица
Описание: Строежът представлява Главен водопроводен клон от ПС до ОК 68 с обща дължина 1391 м. от полиетиленови тръби, съответно PE-HD ф355 с дълж.357 м., PE-HDф225 с дълж.130 м., PE-HDф160 с дълж.904 м.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас