ТСС-Пловдив, Връзка между ІІ-ра градска магистрала и съществуващ топлопровод по бул. "Дунав" и бул. " Победа"
Обект: ТСС-Пловдив, Връзка между ІІ-ра градска магистрала и съществуващ топлопровод по бул. "Дунав" и бул. " Победа"
Местонахождение: гр. Пловдив
Възложител:
Описание:

Строежът представлява топлопроводна връзка между ІІ-ра градска магистрала и съществуващ топлопровод от НО №164-37-04, изграден в съществуващ проходим канал.

© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас