Частично укрепване ляв бряг на р. Марица на км.148+500
Обект: Частично укрепване ляв бряг на р. Марица на км.148+500
Местонахождение: Землище на с. Чалъкови, Община Раковски , Област Пловдив
Възложител: Министерство на земеделието и горите
Описание:

Строежът представлява заздравяване и укрепване на левия бряг на р. Марица в участък с дълж.500 м., намиращ се под водохващането за ПС "Поповица". Изпълнени са 5 бр. напречни съоръжения от едроломен камък и два реда тетраподи.Зад всяко напречно съоръжение, от страна на водното течение и в посока надолу по течението са изградени надлъжни съоръжения от едроломен камък.Връзката между напречните и надлъжните съоръжения е изпълнена посредством глава от тетраподи и пълнеж между тях от едроломен камък. Между съоръженията е изпълнено биологично укрепване от сурови върбови резници.

© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас