Бент на р. Стряма
Обект: Бент на р. Стряма
Местонахождение: с. Чернозем, Община Калояново
Възложител: Министерство на земеделието и горите
Описание: Строежът представлява бент подприщващ водното течение за целите на напояването.Изпълнени са удължаване на бързоток с 7,8 м. и облицовка с тетраподи заклинени с едроломен камък, нов енергогасител 10м. и облицовка от бетонови блокове, рисберма с дълж. 15м. и облицовка от едро ломен камък, заскаляване след рисбермата с дълж. 8 м. и блокаж от едроломен камък, почистване на речното корито, уширяване с 50 м. и облицовка с бетонови блокове. Изпълнени са три бетонови прага.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас