Улична водопроводна мрежа в регулацията на с. Ръжево
Обект: Улична водопроводна мрежа в регулацията на с. Ръжево
Местонахождение: с. Ръжево , Община Калояново
Възложител: Община Калояново
Описание: Строежът представлява новоизградена водопроводна мрежа , която е включена към съществуващата такава на с. Ръжево.  Изпълненият водопровод е съответно от тръби PE-HDф90 с обща дължина 855 м.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас