Напоителна система "Въча"
Обект: Напоителна система "Въча"
Местонахождение: Землище на гр.Кричим , Община Кричим
Възложител: Министерство на земеделието и горите
Описание: Строежът представлява поливен тръбен водопровод обезпечаващ брутна поливна площ от 456 дка. В землището на местност Адалъка, Община Кричим разположено от западната част на пътя Кричим – Куртово Конаре. Общата дължина на изграденият водопровод е 2130 м` и е изпълнен от РVС тръби разпределени по диаметри и дължина както следва ф315 – 545 м`, ф 250 – 665 м`, ф 200 – 150 м`, ф140 – 220 м`, ф110 – 550 м`
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас