Предприятие за енергийни услуги
Обект: Предприятие за енергийни услуги
Местонахождение: ул.”Иван Вазов” №1, гр.Стамболийски
Възложител: “ТЕГЕ – 21” ООД гр.Стамболийски
Описание: Строежа представлява предприятие за енергиини услуги с подобекти:
“Главен корпус”
“Външен Топлопровод”
“Външен Газопровод”
“Външен Водопровод”
“Външна канализация”
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас