Канализация по бул.”Тракия” V – етап, канализационен клон 38, канализационенколектор
Обект: Канализация по бул.”Тракия” V – етап, канализационен клон 38, канализационенколектор
Местонахождение: гр.Стамболийски, Община Стамболийски
Възложител: Община Стамболийски
Описание:

Строежът представлява изграждане на канализационна смесена система на гр.Стамболийски по определени места указани на одобрени схеми от ТСУ Община Стамболийски. Общата изградена канализационна система възлиза на 3063 м. разпределени както следва:

Събирателен колектор от ОТ103 до ОТ102 от бетонови тръби ф600 с обща дължина 127 м` в който се включват канализациите от ул.”Баба Тонка”, ул.”Гео Милев”, ул.”Опълченска” и ул.”Шувальов”.

Канализация по ул.”Н.Теров” между кв.17 и 17а от бетонови тръби ф300 с дължина 94 м` заустващ се в канала по ул.”Тракия” от ф1000.

Канализация по ул.”Шовальов”  изпълнена между ОТ 49 и ОТ 20 с обща дължина 155 м` от бет. тръби ф300 заустваща се в събирателен канал.

Канализация по ул.”Опълченска”  между ОТ45 до ОТ29 с обща дължина 178 м` от бетонови тръби ф300 ,заустваща се в канал по ул.”Тракия”.

Канализация по бул.”Тракия” в участъка на кв.Полатово се изгражда в няколко участъка / участък канализация  от  ОТ129 до ОТ 30 с обща дължина 696 м` от които 353м. с ф400 и 343 м. с ф300.

Канализационен клон 14 с дължина 160 м` от бетонови тръби ф300, които се заустват в гл.колектор ф600 по ул.”Освобождение”.

Канализационен клон 11 от ОТ46 до ОТ 18 от бетонови тръби ф300 с обща дължина 201 м`, които се заустват в съществуващ събирателен канал ф500.

Канализационен клон 2 от ОТ16 до ОТ102 от бетонови тръби ф300 с обща дължина 341 м` , който се зауства в събирателен канал ф600.

Канализационен клон 38 от ОТ141 до ОТ30 от бетонови тръби ф400 с обща дължина 203 м`, който се заустват в канал ф500 по ул.”Бенковски”.

Канализационен клон 23 от ОТ280 до ОТ182 от бетонови тръби ф600 с дължина 191 м` и ф800 от 536 м` ,заустващ се в главният събирателен колектор.

Канализационен клон 38а – този канализационнен клон отвежда битовите води от мандра Маджаров и прилежащите парцели по улицата от ОК 324 до ОК 323 до заустването му в канализацията по ул.”Тракия” с общата дължина  186 м` и бетонови тръби ф 400.

© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас