Водоснабдяване кв.Полатово и ул.”Гео Милев"
Обект: Водоснабдяване кв.Полатово и ул.”Гео Милев"
Местонахождение: гр.Стамболийски, Община Стамболийски
Възложител: Община Стамболийски
Описание: Строежът представлява външен водопровод за водоснабдяване на кв.Полатово и ул.”Гео Милев”. Изградени са два клона от ОК 19 до ОК 16 от ОК 16 до ОК 56 от ОК 50 до ОК 59. Общата дължина водопровода е 647 м`.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас