Преустройство и разширение на транжорна – работилница с фирмен магазин за месни произведения
Обект: Преустройство и разширение на транжорна – работилница с фирмен магазин за месни произведения
Местонахождение: ул.”Гълъбец” №2 гр.Пловдив
Възложител: ЕТ “Дръзки – Андон Андонов” гр.Пловдив
Описание: Строежът представлява преустройство на съществуваща транжорна и пристройка към нея в малко предприятие за месни полуфабрикати  с фирмен магазин в УПИ І – комплексно застрояване, кв.2 – нов, кв.Гладно поле ул.”Гълъбец” №2 гр.Пловдив. При преустройството и пристройката към съществуващата транжорна се цели привеждането на малко предприятие за месни полуфабрикати към изискването на европейският съюз и съгласно изискванията на Наредба №7 и Наредба №34 на МЗ.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас