Жилищна сграда
Обект: Жилищна сграда
Местонахождение: ул.”Ибър” №25 гр.Пловдив
Възложител: „Орфей - 57” ЕООД гр.Пловдив
Описание: Строежът представлява монолитна масивна сграда със застроена площ 1383 м2. Сградата е ситуирана на уличната регулационна линия по улица Ибър и на имотната регулационна граница между УПИ ІХ – 2032 и ХІ – 2035 в кв.642а на калкан при построени жилищни сгради.
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас