Минерален водопровод по ул. "Гео Милев" в участъка между ОТ 8 и ОТ 1
Обект: Минерален водопровод по ул. "Гео Милев" в участъка между ОТ 8 и ОТ 1
Местонахождение: гр.Хисар
Възложител: “РИНГ - П” ЕООД, гр.Пловдив
Описание: Строежът представлява захранавне на курортно селище на КК”ПДЛК” на БПС по РП на гр.Хисар находящо се в УПИ ІІ
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас