Екип специалисти
N Име Длъжност Специалност
1 арх. Олег Тонев Каразапрянов Архитект Висше - Архитектура
2 инж. Борислав Димитров Матакиев Строителен инженер по ПГС Висше - ПГС-Конструкции
3 инж. Илия Божинов Бонев Строителен инженер по ПГС Висше - ПГС-Конструкции
4 инж. Атанас Василев Зааралиев Строителен инженер по ПГС Висше - ПГС-Конструкции
5 инж. Красимир Колев Дончев Строителен инженер по ПГС Висше - ПГС-Конструкции
6 инж. Александър Димитров Вълков Машинен инженер -топлоенерг. Висше - топлоенергетика
7 инж. Светлана Рангелова Джамбова Машинен инженер -топлоядрена енерг. Висше - топлоядрена енергетика
8 инж. Цола Николова Илинчева Машинен инженер - хладилна техн. и технология Висше - хладилна техника и технология
9 инж. Пламен Манчев Манев ЕЛ инженер - машини и апарати Висше - ел. машини и иапарати
10 инж. Петко Тодоров Арабаджийски Строителен инженер ХТС Висше - ХТС
11 инж. Рангел Тодоров Стойчев Строителен инженер ХТС Висше - ХТС
12 инж. Калина Манолова Драганова Строителен инженер ХМС Висше - ХМС
13 инж. Григор Николов Петров Строителен инженер ВиК Висше - ВиК мрежи и съор.
14 инж. Калинка Стефанова Драгиева Строителен инженер ВиК Висше - ВиК мрежи и съор.
15 инж. Денка Иванова Герчева Строителен инженер ВиК Висше - ВиК мрежи и съор.
16 инж. Александър Тодоров Нешков Строителен инженер - пътно строителство Висше - транспортно строителство
17 инж. Пенка Димитрова Панчева Строителен инженер - пътно строителство Висше - транспортно строителство
18 инж. Динко Начев Господинов ЕЛ инженер - далекосъобщителна техника Висше - далекосъобщителна техника
19 инж. Александър Илиев Вандев Машинен инженер Висше - хидравлични машини и съор.
20 инж. Петър Тодоров Мерджанов Машинен инженер Висше - МАХХП
21 арх. Йордан Минков Маринов Архитект Висше - Архитектура
22 инж. Георги Петков Минков Строителен инженер по ГФК Висше - ГФК
23 инж. Димитър Иванов Петров Строителен инженер - ГФК Висше - ГФК
24 инж. Жанко Делчинов Иванов Инженер-химик Висше - пожарна техника и безопастност
25 Людмила Иванова Велкова Адвокат Висше - право
26 инж. Георги Стойчев Китаев ЕЛ инженер - електронно изчислителна техника Висше - електронно изчислителна техника
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас