Обекти
І категория
Обект: Текстилно предприятие "Детелина интернешънъл"
Местонахождение: ул.”Софроний Врачански” №1 гр.Ихтиман
Възложител: “Детелина интернешънъл” ООД гр.Ихтиман
Обект: Външен водопровод за водоснабдяване на летовище "Васил Петлешков"
Местонахождение: Община Брацигово, Област Пазарджик
Възложител: Община Брацигово
Обект: Частично укрепване ляв бряг на р. Марица на км.148+500
Местонахождение: Землище на с. Чалъкови, Община Раковски , Област Пловдив
Възложител: Министерство на земеделието и горите
Обект: Главен клон І на водопроводната мрежа от ПС до км. 1+300 по плана на с. Рогош
Местонахождение: с. Рогош, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: Община Марица
ІІ категория
Обект: 4 бр. Комини към котли КМ12 и ПКМ12 с утилизатори в ОЦ
Местонахождение: УПИ І-отоплителна централа, кв.10 по плана на ЮИЗ -ІV гр. Пловдив
Възложител: " ЕВН България Топлофикация" ЕАД
Обект: Бент на р. Стряма
Местонахождение: с. Чернозем, Община Калояново
Възложител: Министерство на земеделието и горите
Обект: Търговски център АЛАТИ
Местонахождение: бул.”България” №125, гр.Пловдив
Възложител: “Керамик груп” ЕООД гр.Пловдив
Обект: Подпорна стена на р.Джурковска
Местонахождение: имот с кад.№74, гр. Лъки ,Община Лъки
Възложител: Община Лъки
Обект: Водоснабдяване кв.Полатово и ул.”Гео Милев"
Местонахождение: гр.Стамболийски, Община Стамболийски
Възложител: Община Стамболийски
Обект: Предприятие за енергийни услуги
Местонахождение: ул.”Иван Вазов” №1, гр.Стамболийски
Възложител: “ТЕГЕ – 21” ООД гр.Стамболийски
Обект: Напоителна система "Въча"
Местонахождение: Землище на гр.Кричим , Община Кричим
Възложител: Министерство на земеделието и горите
Обект: Топлопровод по ул. "Правда" от камера Т.35 до Ш№Т.38
Местонахождение: ул. "Правда", кв. Изгрев, гр. Пловдив
Възложител: " ЕВН България Топлофикация" ЕАД
Обект: Външен водопровод с. Красново - Красновски бани
Местонахождение: с. Красново-Красновски бани
Възложител: Община Хисаря
Обект: Трафопост 2х630 kVa/10/0.4kV и КАБЕЛИ СрН 10kV за външно електрозахранване
Местонахождение: УПИ V-317,кв.13, мест. "Гео Милев", район Слатина - Столична община, бул. "Цариградско шосе"№101, гр. София
Възложител: "Сиенит инвест" ООД Пловдив
Обект: Бизнес сграда " МОТО ПФОЕ"
Местонахождение: УПИ V-317,кв.13, мест. "Гео Милев", район Слатина - Столична община, бул. "Цариградско шосе"№101, гр. София
Възложител: "Сиенит инвест" ООД Пловдив
Обект: Канализация на с. Маноле, Главен събирателен канал І от ОТ128 до края на регулацията
Местонахождение: с. Маноле - ЕКНМ 47086, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: Община Марица
Обект: Газификация на Котелна централа " Чайка"
Местонахождение: УПИ І-КЖС, кв.47 по плана на гр. Асеновград, ул. "Васил Левски" №19
Възложител: " Топлофикация Пловдив " ЕАД
ІІІ категория
Обект: Минерален водопровод по ул. "Гео Милев" в участъка между ОТ 8 и ОТ 1
Местонахождение: гр.Хисар
Възложител: “РИНГ - П” ЕООД, гр.Пловдив
Обект: НС Пловдив,съоръжения по напоителен канал
Местонахождение: Землище на с. Цалапица, Община Родопи , Област Пловдив
Възложител: "Напоителни системи" ЕАД клон Пловдив
Обект: Реконструкция на водопроводна мрежа І-ва гр. част гр. Пловдив
Местонахождение: І-ва гр. част на гр. Пловдив, ул."Струма" от ОТ№344 до ОТ№421
Възложител: Община Пловдив
Обект: Канализация по бул.”Тракия” V – етап, канализационен клон 38, канализационенколектор
Местонахождение: гр.Стамболийски, Община Стамболийски
Възложител: Община Стамболийски
Обект: Улична водопроводна мрежа в регулацията на с. Ръжево
Местонахождение: с. Ръжево , Община Калояново
Възложител: Община Калояново
Обект: ТСС-Пловдив, Връзка между ІІ-ра градска магистрала и съществуващ топлопровод по бул. "Дунав" и бул. " Победа"
Местонахождение: гр. Пловдив
Възложител:
Обект: Канализация по ул. "Тодор Икономов" участък от ул."Янко Съкъзов" до бул. "Марица"
Местонахождение: гр. Пловдив
Възложител: Община Пловдив
Обект: НС Домлян,яз. Дондуково, Напоителен канал Р-1 Дондуково от км.0+00 до км.4+500
Местонахождение: Землище на с. Златосел, Община Брезово , Област Пловдив
Възложител: "Напоителни системи" ЕАД клон Пловдив
Обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Стряма в участъка на път №56044
Местонахождение: с. Стряма, Община Раковски, Област Пловдив
Възложител: Община Раковски
Обект: Автокомплекс BMW
Местонахождение: УПИ ІV-224091 за автокомплекс, масив 224 в землището на с. Труд, Община Марица, Област Пловдив
Възложител: "МКАР" ЕООД Пловдив
ІV категория
Обект: Търговска сграда с магазини и офиси
Местонахождение: бул.”6-ти септември” №254 гр.Пловдив
Възложител: ЕТ „Римекс - Амтал Ал Рифай” гр.София
Обект: Жилищна сграда
Местонахождение: ул.”Ибър” №25 гр.Пловдив
Възложител: „Орфей - 57” ЕООД гр.Пловдив
Обект: Жилищна сграда и гаражи
Местонахождение: бул.”Марица” №54 гр.Пловдив
Възложител: “Сиенит” ООД, гр.Пловдив
Обект: Жилищна и Административна сграда
Местонахождение: ул.”Позитано” гр.София
Възложител: Пепа Николова Непчинова
V категория
Обект: Магазин за промишлени стоки, офиси и кафене
Местонахождение: УПИ 441008 – обществено ослужване по плана на гр.Пловдив
Възложител: Тодор Бабиков, Пенка Бабикова
Обект: Магазин за авточасти, автосервиз, офиси и кафе - аператив
Местонахождение: УПИ 441009 – обществено обслужване по плана на гр.Пловдив
Възложител: „МОНО – 2” ЕООД, гр.Пловдив
Обект: Преустройство и разширение на транжорна – работилница с фирмен магазин за месни произведения
Местонахождение: ул.”Гълъбец” №2 гр.Пловдив
Възложител: ЕТ “Дръзки – Андон Андонов” гр.Пловдив
© 2006-2021 Техностройконтрол ООД, Всички права запазени.
Създадено За Вас